Antingen så känns det rätt eller så tjänstefel

Anna Kjälldén

Meningsfulla meningar om arbetslivets mening.

Aforismer kan användas för att 
kommunicera på ett kortfattat 
och kärnfullt sätt i det vardagliga arbetslivet så att det sår frön hos 
mottagarna, sammanfattar ett 
möte eller synliggör något som ska åstadkommas. Med humorns 
hjälp lyckas ”ordläkaren” Anna Källdén peka på hur viktiga våra 
val av ord är. Under sex olika 
rubriker samlas 100 tänkvärda, humoristiska och underfundiga 
aforismer i meningsfulla meningar 
om arbetslivets mening.