Ämbetsmannaväldet

Hans Lindblad

Tjänstemännen tar makten över de politiska besluten!

Det menar före detta riksdagsledamoten Hans Lindblad. I boken Ämbetsmannaväldet påvisar han att byråkratin och ämbetsmannastaten är starkare än någonsin! Lekmän och förtroendevalda har efter demokratins genombrott aldrig varit så tillbakaträngda som nu.

Den kommunala demokratin har i praktiken ersatts med tjänstemannabeslut. Till stor del konfirmerar lekmän i styrelser och nämnder bara vad tjänstemännen vill ha genomfört. Titeln "kommunchef" förekommer på många håll och avser då en tjänsteman, inte en förtroendevald.

Tjänstemän verkställer politiska beslut, tjänstemän förbereder politiska beslut och i framtiden får byråkratin också monopol på att granska verksamheten genom att ett tjänstemannaorgan som snart tar över riksdagsrevisorernas uppgift.

En sådan förändring hade varit otänkbar när folkrörelseideal gjorde att begreppet förtroendevald ännu var viktigt. Dödandet av riksdagsrevisionen, snabbt och utan egentlig debatt, illustrerar hur tjänstemannamakten numera betraktas som överordnad allt annat.

Ämbetsmannastaten har återkommit, starkare än någonsin!

HANS LINDBLAD vet vad han talar om. Som orädd och stridbar riksdagsman i 16 år blev han främst känd för sina bataljer med ÖB och arméchefer. Som vice ordförande i riksdagens revisorer ledde han granskningen av sjukvård, skola och polis.