Allt kommunicerar

Henry Rawet

Hur får man riksdagen att ändra lagen så att bussbolagen får bättre villkor? Är det viktigt att ett företag lever upp till sitt varumärke? Hur arbetar en lobbyist – och för vem? Varför är det så viktigt att förstå hur journalister tänker? Och vad betyder det att Ericssons vd inte finns på plats när tidningarna jagar honom?

Kommunikation är i dag en affärskritisk verksamhet som kan avgöra om en organisation blir framgångsrik eller inte. Skickliga PR-rådgivare kan skapa mervärden åt sina uppdragsgivare, antingen de är utomstående konsulter eller som kommunikatörer inom företaget.

Den svenska PR-konsultbranschen har på kort tid vuxit från ett litet antal mindre företag till en ansenlig samling etablerade professionella tjänsteföretag, som arbetar med allt från politisk lobbying till krishantering.

I ALLT KOMMUNICERAR berättar företrädare för PR-branschen om sina olika områden, vilka frågeställningar som styr dagens kommunikationsarbete och ger sina visioner om hur detta kommer att utvecklas. Många utmaningar återstår dock. En av de största är att tydliggöra den strategiska kommunikationens roll.

Boken innehåller flera lärorika exempel som läsaren själv kan reflektera över för att kunna utveckla sitt eget PR-arbete. Totalt 16 PR-byråer har medverkat i bokens tillkomst!