Ägarskiften i företag

Sven-Erik Johansson, Marlene Falk

För företag som växer och är uthålliga blir förr ellser senare ett ägarskifte aktuellt. Eftersom alltför få företagare tar sig tid att planera och förbereda den förändrade ägarbilden tvingas varje år många företag lägga ner till följd av misslyckade ägarskiften. I boken Ägarskiften i företag förmedlas kunskap om vilka problem som kan uppstå i samband med ägarförändringar, vilket skapar bättre förutsättningar för effektiva och lyckade skiften.

Boken ta upp frågor som:

  • Vikten av god planering och framförhållning
  • Emotionella förberedelser
  • Styrelsens roll för att underlätta processen
  • Finansiering
  • Skattemässiga effekter

Sven-Erik Johansson är adjungerad professor i företagsekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, auktoriserad revisor och delägare i Ernst & Young. Marlene Falk är ekonomie magister och projektledare på NUTEK. Boken ges av NUTEK och Ekerlids Förlag.