Affärsänglar

Peter Helle

Affärsänglar - finns dom? Svaret är ja. Utan investerare med privatkapital hade framgångsrika företag som exempelvis Volvo, Tetrapak eller AGA troligen inte funnits i dag.

Boken är den första som beskriver hur man blir och arbetar som affärsängel under svenska förhållanden. Här finns bland annat råd om hur man värderar och utvärderar ett företag, hur man förhandlar med entreprenören, vilka affärsmässiga villkor en affärsängel bör ställa samt hur en lyckad exit går till.

Sverige befinner sig än så länge bara i början på en utveckling där affärsänglar och deras investeringar kommer att bli allt viktigare för unga tillväxtföretag. Denna bok är därför oumbärlig för alla som är intresserade av att aktivt investera i onoterade, växande företag.
Författaren Peter Helle är advokat med praktisk erfarenhet från arbete med över 200 entreprenörsföretag.

Boken ges ut av Ekerlids Förlag i samarbete med ALMI Företagspartner Stockholm AB och NUTEK.